Ako získať garanciu

Registrácia
 1. Kliknite na tlačidlo 

  Registrácia pneu
 2. Vyplňte požadované údaje v troch krokoch:
  1. osobné údaje
  2. údaje o firme
   • vyberiete názov pneumatiky a jej rozmer
   • označte počet zakúpených pneumatík
   • vypíšte unikátne 10-miestne sériové číslo, ktoré nájdete na pneumatike pod logom Barum
  3. údaje o nákupe
   • vyberiete zo zoznamu predajcu, u ktorého ste pneumatiky zakúpil a nahrajte nákupný doklad (fotografie, sken a pod. vo formáte jpeg alebo pdf)
   • zatrhnite políčko so súhlasom o spracovanie osobných údajov a registráciu odošlite

 3. Dostanete e-mail s informáciou o správnom odoslaní registrácie. Po jej spracovaní Vás budeme opäť e-mailom kontaktovať s potvrdením správnosti údajov a pošleme Vám identifikačné číslo a odkaz, ktorý Vám uľahčí prípadnú žiadosť o uplatnenie garancie.
Čo je identifikačné číslo

Identifikačné číslo je šesťmiestne číslo. Je to číslo, ktoré sme vám poslali na vami uvedený e-mail pri registrácii. Slúži na unikátnu identifikáciu vašej registrácie a zároveň ním môžete na webových stránkach zistiť stav svojej žiadosti o uplatnenie garancie.

Kód

Uplatnenie garancie
 1. Garanciu je možné uplatniť do 30 dní od vzniku poškodenia, najdlhšie však do dátumu trvania platnosti registrácie.

  1. V registračnom e-maily kliknete na zaslaný odkaz alebo vstúpte na www.barumgarant.sk a kliknite na tlačidlo Uplatnenie Garancie.
  2. Vyplníte Uplatnenie Garancie

   1. Vaše ID, názov firmy, email, telefónne číslo, číslo účtu.

   2. stručne popíšete spôsob poškodenia pneumatiky Barum

   3. nahráte fotografie (celé koleso, detail poškodenia, fotografiu sériového čísla, fotografiu rozmeru pneumatiky a fotografiu potvrdeného formulára Potvrdenie BarumGarant).

  1. Odošlite formulár (formulár nájdete na stiahnutie v záložke ")

  Na Váš e-mail obratom dorazí potvrdenie o prijatí žiadosti o garanciu BarumGarant. Do 30 dní Vám pošleme rozhodnutie o stave Vašej žiadosti.

  Stav Vašej žiadosti môžete sledovať on-line na stránkach www.barumgarant.sk v Stave mojej garancie. Akonáhle bude Vaša žiadosť vybavená, budete vyrozumení e-mailom.

  V prípade schválenia garancie, prebieha vyplácanie bezhotovostným prevodom na účet podnikateľa, ktorý uviedol vo formulári "Žiadosť o garanciu".

  V prípade zamietnutia garancie, Vám zašleme e-mailom vyrozumenie so zdôvodnením zamietnutia garancie.

  Viac informácií získate na: info@barumgarant.sk.

Vyhľadať predajcu