stage_image1_lg
100% náhrada při poškození nákladní pneu
BarumGarant
BarumGarant
100% náhrada
pri poškodení nákladné pneumatiky

Pravidlá

 
Úplné pravidlá garančného programu "BarumGarant"
Slovenská republika

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel garančného programu "BarumGarant" (ďalej len
"program"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá programu uvedené na
propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných
dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľom programu je:

Continental Barum s.r.o., so sídlom Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika IČ: 45788235
zapísaný v OR vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 15057 (ďalej len „usporiadateľ“)

Organizátorom programu je:

FaceX Production s.r.o., so sídlom Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika IČ: 26867583
zapísaný v OR vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 50800 (ďalej len „organizátor“).

1. Doba trvania programu

Program trvá od 1. 9. 2016 00:00:01 hod. na dobu neurčitú resp. do doby rozhodnutia usporiadateľa o ukončení
programu (ďalej len „doba trvania programu“). Najmenej však 12 mesiacov od poslednej registrácie účastníka
do programu. O ukončení programu bude spotrebiteľ informovaný na webe www.barumgarant.sk.

2. Miesto konania programu

Program prebieha na území Slovenskej republiky výlučne prostredníctvom webových stránok:
www.barumgarant.sk (ďalej len „webová aplikácia“).

3. Produkty s garanciou:

Do programu je možné sa zapojiť iba nákupom vybraných výrobkov, ktorými sú:

 • 1 alebo viac kusov nákladných pneumatík značky Barum zakúpených najskôr 1. 10. 2019 u vybraných
  partnerov usporiadateľa (ďalej len „zmluvný partner“).
 • Zoznam zmluvných partnerov pneumatík, na ktoré sa vzťahuje garancia je uvedený na webových
  stránkach www.barumgarant.sk.
 • Zoznam pneumatík, na ktoré sa vzťahuje garancia je uvedený na webových stránkach
  www.barumgarant.sk a v pravidlách tu:
  Názov značky Názov dezénu Rozmer pneumatiky
  Barum BC 31 275/70R22.5 148/145J
  Barum BD 200 M 13R22.5 156/150K
  Barum BD 200 M 315/80R22.5 156/150K
  Barum BD 200 R 205/75R17.5 124/122M
  Barum BD 200 R 215/75R17.5 126/124M
  Barum BD 200 R 225/75R17.5 129/127M
  Barum BD 200 R 235/75R17.5 132/130M
  Barum BD 200 R 245/70R17.5 136/134M
  Barum BD 200 R 245/70R19.5 136/134M
  Barum BD 200 R 265/70R19.5 140/138M
  Barum BD 200 R 285/70R19.5 146/144M
  Barum BD 200 R 295/60R22.5 150/147L
  Barum BD 200 R 295/80R22.5 152/148M
  Barum BD 200 R 315/60R22.5 152/148L
  Barum BD 200 R 315/70R22.5 154/150L
  Barum BD 200 R 315/80R22.5 156/150L
  Barum BF 200 M 13R22.5 156/150K
  Barum BF 200 M 315/80R22.5 156/150K
  Barum BF 200 R 205/75R17.5 124/122M
  Barum BF 200 R 215/75R17.5 126/124M
  Barum BF 200 R 225/75R17.5 129/127M
  Barum BF 200 R 235/75R17.5 132/130M
  Barum BF 200 R 245/70R17.5 136/134M
  Barum BF 200 R 245/70R19.5 136/134M
  Barum BF 200 R 265/70R19.5 140/138M
  Barum BF 200 R 285/70R19.5 146/144M
  Barum BF 200 R 295/80R22.5 154/149M
  Barum BF 200 R 315/70R22.5 156/150L
  Barum BF 200 R 315/80R22.5 156/150L
  Barum BF 200 R 385/55R22.5 160K
  Barum BF 200 R 385/65R22.5 160K
  Barum BF 200 R+ 315/60R22.5 154/148L
  Barum BS 49 445/65R22.5 169K
  Barum BT 200 R 215/75R17.5 135/133K
  Barum BT 200 R 235/75R17.5 143/141K
  Barum BT 200 R 245/70R17.5 143/141L
  Barum BT 200 R 245/70R19.5 141/140K
  Barum BT 200 R 285/70R19.5 150/148K
  Barum BT 200 R 385/65R22.5 160K
  Barum BT 200 R 445/45R19.5 160J
  Barum BT 300 R 215/75R17.5 135/133K
  Barum BT 300 R 235/75R17.5 143/141K
  Barum BT 300 R 245/70R17.5 143/141L
  Barum BT 300 R 265/70R19.5 143/141J
  Barum BT 300 R 385/55R22.5 160K
  Barum BT 300 R 385/65R22.5 164K
  Barum BT 300 R 445/45R19.5 160J
  Barum BT 43 265/70R19.5 143/141J
  Barum BT 43 445/65R22.5 169K
  Barum BT 44 425/65R22.5 165K
  Barum BU 49 385/65R22.5 160K


4. Garancia:

Limit plnenia: vo výške 100% fakturovanej nákupnej ceny nákladné pneumatiky značky Barum vrátane DPH, na
ktorú bola uplatnená garancie, v ktorej je splnená podmienka zachovania aspoň 50% pôvodnej hĺbky dezénu a
súčasne je splnená podmienka najdlhšie 12 mesiacov odo dňa nákupu uvedeného na registrovanom doklade o
nákupe (faktúre).

5. Garanciu je možné uplatniť iba na:

 1. nákladné pneumatiky značky Barum zakúpené u zmluvných partnerov usporiadateľa,
 2. zoznam zmluvných partnerov a zoznam pneumatík, na ktoré sa vzťahuje rozšírená záruka, je uvedený
  na webových stránkach programu www.barumgarant.sk,
 3. pneumatiky, ktoré boli registrované na www.barumgarant.sk do 30 dní od dátumu nákupu uvedenom
  na registrovanom doklade,
 4. pneumatiky do maximálne 12 mesiacov odo dňa nákupu,
 5. neopraviteľná poškodenia vzniknuté pri bežnej prevádzke, ktorá znemožňujú ďalšie užívanie
  pneumatiky v prevádzke, ako je roztrhnutie bočnice pneumatiky o cudzí predmet, poškodenie o
  obrubník, prepichnutie väčšieho priemeru, prerazenie pneumatiky atd.,
 6. pneumatiky označené tzv. sériovým číslom,
 7. pneumatiky, ktoré majú zachovanú minimálne 50% hĺbku dezénu,
 8. vzťahuje sa iba na pôvodného kupujúceho - podľa registrácie. Garančné program BarumGarant je
  neprenosný a nemožno ho prevádzať na iné osoby.

6. Garanciu nie je možné uplatniť na:

 1. iné pneumatiky, ako sú uvedené v bode 5.,
 2. odtiahnutie do najbližšieho servisu, opravu alebo výmenu pneumatík prípadne náhradné vozidlo atď .;
  prípadne požadovať náhradu týchto nákladov,
 3. pneumatiky, u ktorých pri garančným plnení nemožno doložiť pôvod alebo spôsob poškodenia -
  neúplné pneumatiky,
 4. pneumatiky poškodené krádežou, živelnou udalosťou alebo požiarom,
 5. už opravovanej pneumatiky,
 6. pneumatiky poškodené pri havárii vozidla,
 7. výrobné chyby pneumatík,
 8. poškodeniu pneumatík či ich nadmerné alebo nerovnomerné opotrebovanie spôsobené mechanickými
  poruchami, nesprávnym hustením alebo zlým technickým stavom vozidla, na opotrebenie vzniknuté
  vplyvy podvozkových častí vozidla (tlmiče, geometria) a hĺbku dezénu,
 9. pneumatiky, ktoré sú používané v rozpore s podmienkami stanovenými výrobcom vozidla,
 10. pneumatiky používané na automobilových súťažiach alebo iných akciách nezodpovedajúcich bežnému
  prevádzky,
 11. pneumatiky, ktoré boli zakúpené spoločne s novým vozidlom, tj. z prvej výbavy a od ktorých neexistuje
  samostatný doklad o predaji pneumatík.

7. Podmienky účasti v programe:

Účastníkom programu sa stane podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba registrovaná na území Slovenskej
republiky), ktorý zakúpi 1 alebo viac nákladných pneumatík Barum, na ktoré sa vzťahuje rozšírená záruka
BarumGarant (ďalej len „spotrebiteľ“ či „účastník“) a tieto pneumatiky využije ako konečný spotrebiteľ – tj.
obuje je na nákladné vozidlo v rámci svojho podnikania.

Programu sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú zapojené do organizačného vzťahu k „programu“, teda osoby,
ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú priebeh „programu“, organizátori „programu“, ako aj osoby príbuzné k
týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia a ďalšie osoby blízke v zmysle ustanovenia § 22 ods. 1
zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v platnom znení. Ak sa aj napriek vyššie uvedenému stane
účastníkom programu vylúčená osoba, garancia takému účastníkovi nepatrí.

Promo akcie sa nemôže zúčastniť žiadny účastník, ktorý má priamy obchodný vzťah (tj. Uzatvorenú rámcovú
kúpnu zmluvu) s „usporiadateľom“.

Účastníkom programu sa stáva osoba, ktorá nakúpila pneumatiky na základe riadneho daňového dokladu a ten
riadne uhradila.

Usporiadateľ ďalej upozorňuje na to, že podľa platných daňových predpisov je účastník, ktorý získa príjem
prostredníctvom vyplatené Garancie, daňovníkom dane z príjmu z tejto Garancie. Účastníci programu, pre
ktoré je Garancia získaná v rámci programu príjmom z obchodnej činnosti, sú povinní odviesť daň z príjmu
podľa príslušných zásad zdanenia obchodnej činnosti.

8. Účasť v programe:

Spotrebiteľ sa môže zapojiť do programu tak, že:

 1. v čase od 1. 10. 2019 do ukončenia programu zakúpi u zmluvných partnerov uvedených na webových
  stránkach www.barumgarant.sk produkty s garanciou, resp. - vybrané nové nákladné pneumatiky
  značky Barum a uschová si daňový doklad o tomto nákupe (ďalej len „garančná účtenka“).

  O zaradení zákazníka do vernostného programu je zákazník informovaný spätným potvrdením na
  zadanú e-mailovú adresu.

 2. následne sa v dobe trvania programu cez garančnú aplikáciu umiestnenú na webových stránkach
  www.barumgarant.sk zaregistruje do tohto programu. A to tak, že do registračného formulára,
  umiestneného na www.barumgarant.sk uvedie svoje kontaktné a ďalšie nevyhnutné údaje:

  • názov fyzickej alebo právnickej osoby,
  • IČO
  • DIČ
  • adresa sídla podnikania,
  • telefónne číslo,
  • e-mail,
  • číslo účtu,potvrdenie z banky o vlastníctve účtu,

a vysloví svoj súhlas s pravidlami tohto programu. Súhlasom potvrdzuje, že skutočne riadne zakúpil
produkty s garanciou spôsobom a v termíne zodpovedajúcom týmto pravidlám programu a zároveň
vyslovuje svoj súhlas s pravidlami tohto programu. Pri tejto registrácii získa spotrebiteľ prihlasovacie
meno a heslo.

Registračné údaje sú spotrebiteľovi zaslané na ním uvedený e-mail pri registrácii. Slúži na unikátnej
identifikáciu jeho registrácie a súčasne s ním môže spotrebiteľ na webových stránkach programu zistiť
stav svojej žiadosti o registráciu pneumatík Barum a o poskytnutie garancie.
Pre registráciu pneumatík Barum do programu BarumGarant je nutné vypísať tieto potrebné údaje:

• typ pneu,
• rozmer pneu,
• počet zakúpených pneu,
• jednotlivé sériové čísla zakúpených pneu,
• zmluvný partner, kde prebehol nákup pneu,

a nahrať potrebný doklad o nákupe pneumatík vo formáte jpeg alebo pdf.

Sériové číslo je kód, ktorý je umiestnený na bočnici každej pneumatiky.

Spotrebitelia, ktorých registrácia neobsahujúce všetky požadované údaje alebo súhlasy, a ktoré neboli
doplnené ani po výzve organizátorom, prípadne vykonané mimo dobu trvania programu, nebudú do
programu zaradení.

 1. Po registrácii pneumatík Barum do programu je spotrebiteľ po dobu 12 mesiacov odo dňa nákupu
  oprávnený v prípade splnenia podmienok stanovených týmto programom uplatniť garanciu na
  zakúpené a následne poškodené pneumatiky (ďalej len „garancie“).

  Princípom garancie je poskytnúť spotrebiteľovi 100% náhradu za poškodené pneumatiky (náhrada
  ceny vrátane DPH uvedená na doklade o nákupe pneu), ktoré boli riadne zakúpené a následne
  zaregistrované na stránkach programu www.barumgarant.sk a spĺňajú všetky podmienky podľa
  pravidiel programu BarumGarant. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť maximálne hodnotu pneumatík
  uvedenú na garančné účtenke resp. dokladu o nákupe pneu (musí ísť o trhovú cenu), nemôžu sa
  vyplatiť viac.

 2. Spotrebiteľ môže požiadať o poskytnutie garancie na stránkach programu www.barumgarant.sk, a to
  najneskôr do 30 dní od vzniku poškodenia (najdlhšie však do termínu platnosti registrácie), kde vyplní
  tu umiestnený formulár "Žiadosť o garanciu".

  Vo formulári uvedie:

  • kód pneumatiky
  • spôsob poškodenia

  nahrá 5 fotografií

  1. fotografiu celého kolesa vozidla
  2. fotografiu miesta poškodenia pneumatiky
  3. fotografiu sériového čísla poškodené pneumatiky - kód musí byť z fotografie čitateľný
  4. fotografiu rozmeru pneumatiky
  5. fotografiu potvrdenie o neopraviteľné poškodenie a zvyškové hĺbke dezénu vydané zmluvným
   partnerom

  A tento riadne a úplne vyplnený formulár odošle prostredníctvom jeho funkčnosti usporiadateľovi
  programu v čase jeho trvania.

  Spotrebiteľ je povinný uchovať nákupný doklad a poškodenú pneumatiku po dobu riešenia garancie, tj.
  30 dní od podania žiadosti o garanciu. Poškodené pneumatiky je možné po dohode ponechať u
  zmluvného partnera.

 3. Ak sú splnené všetky uvedené náležitosti, bude spotrebiteľ do 30 dní od podania žiadosti o garanciu
  vyrozumený e-mailom o stave garancie. Oznámenie bude spotrebiteľovi zaslané na e-mailovú adresu
  uvedenú pri registrácii. Spotrebiteľ tiež môže sledovať stav svojej žiadosti po prihlásení do programu
  BarumGarant v sekcii Prehľad. Garancia môže mať iba dva možné závery:

  • Garancia je schválená - spotrebiteľ je o stave vyrozumený e-mailom a garančná suma mu bude do
  30 dní od odoslania oznámenia o schválení vyplatenie garancie vyplatená na uvedený bankový
  účet.

  • Garancia je zamietnutá - spotrebiteľ je o stave vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou je aj zdôvodnenie zamietnutia plnenie garancie. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie.

  Vyplatenie prebieha bezhotovostným prevodom na účet fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý uviedol
  vo formulári „Registrácia pneu“.

9. Ochrana a spracovanie osobných údajov:

Prihlásením do programu účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre tieto účely - viac informácií viď
Súhlas so spracovaním osobných údajov.

10. Ďalšie podmienky programu:

Každý jednotlivý spotrebiteľ môže registrovať neobmedzené množstvo pneumatík spĺňajúcich podmienky
programu.

Spotrebiteľ nie je oprávnený požadovať namiesto peňažného akékoľvek iné plnenie a nemôže nárokovať viac,
než mu bude vydané. Usporiadateľ ani organizátor týmto nie sú voči účastníkom programu inak zaviazaní a tí
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie z ich strany, ako sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ a
organizátor nezodpovedajú za plnenie dodávané tretími stranami.

Garancia nie je právne vymáhateľná.

Neprevzaté garancie (vrátené finančné prostriedky) z bezhotovostné transakcie prepadajú usporiadateľovi.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu garancie (vrátené finančné prostriedky) pri jej zaslaní
bezhotovostnou platbou na účet spotrebiteľa. Za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy
vzniknuté v priebehu programu, za rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v
súvislosti s programom či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov alebo s ich
dostupnosťou pre spotrebiteľov, ani za poškodenie a škody na počítačovom vybavenie účastníka a ďalších osôb
v súvislosti s účasťou v programe či sa sťahovaním materiálov v rámci tohto programu usporiadateľ
nezodpovedá.

Spotrebiteľ nemôže nárokovať inú garanciu, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok garanciu reklamovať.
Garanciu nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Účasť v programe ani garanciu nie je
možné vymáhať súdnou cestou.

Spotrebiteľ dostane vždy len jedno garančné plnenie - zo všetkých ponúkaných garančných / asistenčných
služieb skupiny Continental. Napr. na jedny registrovaných pneumatiky je možné uplatniť buď plnenia v rámci
služby BarumGarant alebo plnenia v rámci BestDrive garancie. Súbeh dvoch plnenia nie je možný.

O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.

Usporiadateľ ani organizátor nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré by spotrebiteľom mohli vzniknúť v
súvislosti s účasťou na programe, či v súvislosti s užívaním garančného plnenia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať kedykoľvek po akomkoľvek účastníkovi programu predloženie
garančné účtenky či predmetného produktu s garanciou a to za účelom overenia nároku na účasť v programe,
najmä v prípade podozrenia na nekalé konanie a to aj v prípade, keď účastník neuplatnil svoj nárok na garančné
plnenie .

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z programu účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na
spáchanie podvodného či nekalého konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo nepriznať garančné plnenie v prípade, ak existujú pochybnosti o spôsobe získania garančných účteniek zo
strany účastníkov či v prípade porušenia pravidiel programu zo strany účastníkov alebo akéhokoľvek konania zo
strany účastníkov, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play .

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť dobu trvania
programu, program odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu
jeho trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá.
Právo usporiadateľa ukončiť program sa týka predovšetkým (ale nie výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek
dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti
informačné technológie, ktoré sú pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných či právnych
dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh programu a/alebo
ak nie je možné v programe pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovanie, neoprávnené
intervenciu, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a
ktoré narušia či ohrozí bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh programu.

Usporiadateľ a organizátor programu sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v
programe a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s programom
spojené. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo spotrebiteľov z programu v prípade, že by takýto
spotrebiteľ porušoval pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla
spotrebiteľovi vzniknúť.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach súťaže www.barumgarant.sk, ako aj v sídle
usporiadateľa. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti s programom,
avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci programu za jediné, úplné, konečné a záväzné. Otázky
ohľadom programu je možné zasielať na e-mail programu: info@barumgarant.sk.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v programe alebo konajúce v rozpore s pravidlami programu nebudú do
programu zaradené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie garancie, napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na garanciu. Garancia v takom prípade prepadá
usporiadateľovi programu. Spotrebiteľ bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať
oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo
spotrebiteľov či inej osoby, ktorá dopomohla danému spotrebiteľovi k získaniu garancie.

Spotrebiteľ, ktorý je platcom DPH a ktorý zakúpil pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil
nárok na odpočet DPH, je pri výplate náhrady povinný v súlade s §53 zákona č. 222/2004 Z. zákonov o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, opraviť uplatnený odpočet dane v príslušnej výške (vrátiť nárokovanú DPH).

Otrokovice, 15. 3. 2022

Vyhľadať predajcu